Mastocytose

Ved mastocytose er antallet af mastceller i organismen kraftigt øget – formentlig som følge af en mutation i genet for en receptor på celleoverfladen som styrer mastcellens vækst – cKIT. Hos næsten alle voksne med mastocytose kan denne mutation påvises. Mastcellerne ophobes hovedsageligt i huden, knoglemarv og gastrointestinalkanalen. Meget sjældent kan lever, milt, lymfeknuder og lunger afficeres.

Man inddeler mastocytose i kutan og systemisk afhængig af om andre organer end huden er afficeret. (Se klassifikation)

Ved kutan mastocytose er sygdommen alene lokaliseret til huden. Denne tilstand forekommer næsten udelukkende i barnealderen, mens voksne helt overvejende har systemisk mastocytose.

Ved mastocytose i barnealderen er symptomerne langt oftest begrænset til huden. Mastocytose hos børn remitterer hos 80-90% inden teenageårene. Mekanismen herfor er ukendt.