Symptomer

Symptomerne ved mastocytose er mangeartede og skyldes især frigørelse af vævsaktive stoffer fra mastcellerne – såkaldte mediatorsymptomer. Disse omfatter hudkløe, urticaria, flushing, kraftige - evt livstruende insektstiksreaktioner, kvalme, mavesmerter, diaré, træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær, bevægeapparatssmerter.  Knogleaffektion er hyppig ved mastocytose og forekommer i flere former. Hyppigst er en diffus påvirkning med tidligt indsættende osteopeni og osteoporose, evt med patologisk fraktur. Fokale, tumorlignende forandringer kan sjældent forekomme i knoglevævet – og være forbundet med osteolytiske frakturer i det afficerede område.

Kun sjældent ses såkaldt aggressiv systemisk mastocytose – hvor mastcellerne ophobes i en grad så det involverede organ påvirkes (cytopeni, leverpåvirkning, hypersplenisme, malabsorption mv). Undertiden kan anden hæmatologisk ikke-mastcellesygdom optræde – benævnt systemisk mastocytose med associeret non-mastcelle sygdom (SM-AHNMD). Meget sjældent ses mastcelle-leukæmi som er forbundet med en dårlig prognose.