Behandling

Behandlingen af mastocytose er ligesom udredningen en specialistopgave. Da tilstanden langt oftest er fredelig bør behandlingen tage afsæt i hvilke symptomer som generer.

Det er vigtigt at identificere og undgå faktorer som kan provokere mastcellernes histaminfrigørelse de såkaldte "mastcelletriggere"

Antihistaminer blokerer effekten af histamin og findes i flere typer. Ofte er det ved mastocytose nødvendigt at øge dosis ud over vanligt.

Knoglestyrkende medicin bør gives til alle voksne med påvist begyndende knogleskørhed. Kalk og Dvitamin samt regelret medicin mod knogleskørhed kan komme på tale.

Binyrebarkormoncreme kan afhjælpe hudsymptomer i nogen grad. Givet under plastik-okklusion kan antallet af mastceller nedbringes i en periode hvilket såvel kan dæmpe symptomer som kosmetiske gener. 

Lysbehandling givet flere gange ugentligt kan hjælpe på hudsymptomer hos nogle.

Laserbehandling kan anvendes ved kosmetisk generende affektion i ansigtet.

Mavesårsmedicin kan afhjælpe symptomer fra maven.

Alle voksne med mastocytose og børn med tidligere svær allergisk reaktion bør have EpiPen.

Ved de meget sjældne aggressive former af mastocytose kan kraftigere virkende midler komme på tale, herunder cellereducerende stoffer som det kendes fra kræftbehandling.