Fuld bedøvelse/anæstesi

Der er en øget risiko for allergisk reaktion under fuld bedøvelse når man har mastocytose. Disse reaktioner er sjældne, men kan være alvorlige og det er derfor vigtigt at anæstesipersonalet er orienteret om at man har mastocytose så rette forholdsregler kan tages.

Det personer med mastocytose især reagerer på er nogle af de stoffer som anvendes til fuld bedøvelse herunder de muskelafslappende stoffer, røntgen-kontrastmidler eller stærkt smertestillende (morfika)

Som hos andre personer kan allergisk reaktion på latex (gummi) og desinficerende midler også ses.

Anæstesilæge/personale er fuldt uddannet i at håndtere svære allergiske reaktioner, men bør gøres opmærksomme på at man har mastocytose, så man kan holde særligt øje med evt reaktion, foruden at man kan vælge de sikreste anæstesimidler.

Anæstesilægen kan finde lægelig information på denne hjemmeside (under fagpersoner) og er velkommen til at rådslå sig med vores center ved behov.