Insektstik og EpiPen

De fleste med mastocytose får store reaktioner i huden på insektstik, herunder store myggestiksreaktioner samt hævelse, rødme, kløe og smerter ved bi- eller hvepsestik. Disse reaktioner er ubehagelige og kan nødvendiggøre lægekontakt - men er som sådan ufarlige, med mindre stikket sidder i mund/svælget.

Svære allergiske reaktioner - såkaldt anafylaktiske reaktioner - er sjældne, men potentielt livstruende - og kræver øjeblikkelig tilkald af ambulance samt behandling. Disse reaktioner forekommer hyppigere hos patienter med systemisk mastocytose. Ved kutan mastocytose (børn) er risikoen noget mindre. Det anbefales at alle voksne med mastocytose og børn med tidligere svære allergiske reaktioner udstyres med EpiPen og oplæres i brugen af denne (se nedenfor).

Symptomer på anafylaksi:
Nældefeber (kløende, rødt og hævet udslæt) og evt hævelse af læber, hals og tunge
Hivende vejrtrækning, kortåndethed, hoste og hæshed
Kvalme, opkastning, mavesmerter
Hovedpine
Dødsangst
Bevidstløshed
Symptomerne vil typisk vise sig inden for 5-10 minutter efter udløsende årsag fx insektstikket.

Hvad er en EpiPen?

En EpiPen er en selvudløsende engangssprøjte, som indeholder adrenalin. Adrenalin er et hormon, som kroppen normalt selv producerer i stress-situationer. EpiPen skal tages i brug øjeblikkeligt ved symptomer på anafylaksi.

Sådan anvendes EpiPen:

Fjern det grå sikkerhedslåg.
Pres den sorte ende hårdt mod det ene lår. Derved udløses sprøjten med et klik.
Hold EpiPen på stedet i 10 sek.
Fjern den og massér stedet i 10 sek.
Ring 112. Fortæl, at der er anvendt EpiPen.

Hvis du kommer til at stikke dig i fingeren:

Hvis du kommer til at stikke dig i fingeren med en EpiPen, skal du hurtigst muligt søge læge. Adrenalin trækker de små blodkar sammen, så der opstår iltmangel i vævet omkring stikket. Uden modgift kan fingeren tage varigt skade.

Opbevaring:

Hav altid din EpiPen med dig. Det er ikke nok at have en recept i tasken! Opbevar den ved stuetemperatur (ikke på køl) og beskyt den mod kraftig varme og lys.
Udløbsdatoen skal overholdes. Check jævnligt og udskift den, hvis den er for gammel.
Kontroller gennem det lille vindue i sprøjten, at farven på væsken er klar og farveløs. Hvis den er brunlig/rødlig skal den udskiftes.
Hvis det grå sikkerhedslåg har været fjernet, skal den pågældende EpiPen kasseres.
EpiPen kan kun bruges én gang og skal derfor kasseres straks efter brug (indleveres på apoteket).