Prognose

Overordnet er prognosen ved mastocytose god.

Hos børn er symptomerne ofte milde og begrænset til huden - og sygdommen svinder hos de fleste spontant inden teenageårene.

Hos voksne er tilstanden blivende - men langt oftest med et fredeligt forløb og normal livslængde.

Aggressive former af mastocytose, som kræver kraftigere behandling, er meget sjælden.

Mastcelleleukæmi er en ekstremt sjælden og alvorlig tilstand, som ikke ligner almindelig mastocytose.