Symptomer - andre

Symptomerne ved systemisk mastocytose er mangeartede og skyldes især frigørelse af histamin fra mastcellerne – såkaldte mediatorsymptomer. Disse omfatter - udover hudsymptomerne - kvalme, mavesmerter, diaré, træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær, smerter i muskler, led og knogler, humørsvingninger samt depression. Symptomerne er ofte meget svingende og kan komme anfaldsvist. Det er meget forskelligt, hvor meget den enkelte er generet af disse symptomer. Nogle mærker meget til disse symptomer, andre slet ikke.

Knogler 

Ved systemisk mastocytose kan optræde øget afkalkning af knoglerne og tidligt indsættende knogleskørhed – med dertil hørende forøget risiko for knoglebrud. Årsagen hertil kendes ikke – men hænger formentlig sammen med ophobningen af mastceller i knoglevævet, hvilket påvirker balancen mellem knogleopbygning og knoglenedbrydning i negativ retning. Ved mastocytose kan i tillæg ses lokale områder i skelettet med ændret knoglestruktur. Disse områder, som skyldes en lokal ophobning af mastceller, kan ligeledes være forbundet med øget risiko for brud på dette sted. Da også yngre personer kan have påvirkning af knoglerne anbefales dette undersøgt hos alle med systemisk mastocytose.

Allergiske reaktioner

En del med systemisk mastocytose oplever svære allergiske reaktioner med utilpashed, nældefeber, besvær ved at få luft, kvalme/opkastning og besvimelse/blodtryksfald - såkaldt anafylaktiske reaktioner. Disse kan komme ved insektstik (bi/hveps), under fuld bedøvelse eller ved indtag af visse lægemidler. Nogle gange forekommer disse reaktioner også uden påviselig grund. Det anbefales at alle voksne med systemisk mastocytose og børn med tidligere svære allergiske reaktioner har Epipen til rådighed.