Udredning

Udredning af mastocytose er en specialistopgave og kræver indsats fra flere lægelige specialer.

Ved mistanke om mastocytose foretages initialt undersøgelse af huden og hudprøve i lokalbedøvelse til mikroskopi (påvisning af for mange mastceller i huden) samt blodprøver inklusive såkaldt tryptase-måling.

Den videre udredning kræver specialundersøgelser og ekspertise i den sjældne tilstand - og er forskellig fra voksne til børn.

Vedr. udredning af børn, se: "Mastocytose hos børn"

Hos alle bør der indhentes en grundig sygehistorie med kortlægning af symptomer, evt tidligere allergiske reaktioner og medicinliste samt almindelig lægeundersøgelse.

Hos voksne kan følgende undersøgelser komme på tale:

Specialblodprøver inkl undersøgelse for allergi-antistoffer

Knoglemarvsundersøgelse inklusive genetisk undersøgelse (cKit)

Røntgenundersøgelse af hjerte-lunger og evt. knogleskelettet  

Ultralydsscanning af maven (lever/milt)

Knoglescanning (DEXA)

Evt. kikkertundersøgelse af spiserør/mavesæk